czwartek, 10 lutego 2011

Opis rękawiczek - wersja druga

OPIS RĘKAWICZEK
(wersja druga - z warkoczem)
Brązową czcionką oznaczono oczka warkocza.Prawa rękawiczka:

Ściągacz:

40 o.ł. połączyć w okrąg
1 okr. 3 o.ł., 39 słupków, oczko ścisłe zamykające (40 o.)
2 okr. 3 o.ł., (2 słupki nakładane na prawo, 2 słupki nakładane na lewo) - powtórzyć 9 razy, 2 słupki nakładane na prawo, słupek nakładany na lewo, oczko ścisłe zamykające, (40 o.)
3-14 okr. powtórzyć 2 okr.


Część na nadgarstek:

15 okr.
3 o.ł., 2 słupki, 2 słupki w następny słupek, (3 słupki, 2 słupki w następny słupek) - powtórzyć 9 razy, oczko ścisłe zamykające (50 o.)
16 okr.
 3 o.ł., 28 słupków,
pozostawić nieprzerobione 5 słupków, 5 słupków nakładanych na prawo, 5 słupków nakładanych na prawo w 5 pozostawionych jako nieprzerobione słupków, zaczynając od pierwszego pozostawionego,
12 słupków, oczko ścisłe zamykające (50 o.)
17 okr.
3 o.ł., 28 słupków,
10 podwójnych słupków nakładanych na prawo, 12 słupków, oczko ścisłe zamykające (50 o.)
18-21 okr.
3 o.ł., 28 słupków,
10 słupków nakładanych na prawo,
12 słupków, oczko ścisłe zamykające (50 o.)
22  okr.
3 o.ł., 28 słupków,
pozostawić nieprzerobione 5 słupków, 5 słupków nakładanych na prawo, 5 słupków nakładanych na prawo w 5 pozostawionych jako nieprzerobione słupków, zaczynając od pierwszego pozostawionego,
12 słupków, oczko ścisłe zamykające (50 o.)
23 okr.
3 o.ł., 28 słupków,
10 podwójnych słupków nakładanych na prawo,
12 słupków, oczko ścisłe zamykające (50 o.)
24 okr.
3 o.ł., (8 słupków, 2 słupki w następny słupek) - powtórzyć 3 razy,
10 słupków nakładanych na prawo,
7 słupków, 2 słupki w następny słupek, 8 słupków, 2 słupki w następny słupek, oczko ścisłe zamykające (55 o.)
25-26 okr.
3 o.ł., 31 słupków,
10 słupków nakładanych na prawo,
14 słupków, oczko ścisłe zamykające (55 o.)


Kciuk:

27 okr.
3 o.ł., 9 słupków,
zostawić nieprzerobione 37 kolejnych słupków,
9 słupków, oczko ścisłe zamykające (18 o.)
28-29 okr.
3 o.ł., słupek w każde oczko, oczko ścisłe zamykające (18 o.)
30 okr.
3 o.ł., (7 słupków, dwa słupki złączyć słupkiem) - powtórzyć dwa razy, oczko ścisłe zamykające (16 o.)
31 okr.
3 o.ł., słupek w każde oczko, oczko ścisłe zamykające (16 o.)
32 okr.
3 o.ł., 3 słupki, dwa słupki złączyć słupkiem, 6 słupków, dwa słupki złączyć słupkiem, 3 słupki, oczko ścisłe zamykające (14 o.)
33 okr.
1 o.ł., 2 słupki złączyć półsłupkiem, oczko ścisłe zamykające (7 o.)
Zakończyć zostawiając dłuższą nitkę na zaszycie dziury.


Część na palce:

Zaczynamy robić w pierwszym pozostawionym jako nieprzerobionym słupku.
1 okr.
3 o.ł., (7 słupków, 2 słupki w następny słupek) - powtórzyć 3 razy,
10 podwójnych słupków nakładanych na prawo,
2 słupki w następny słupek, 5 słupków, oczko ścisłe zamykające (41 o.)
2 okr.
3 o.ł., 24 słupki,
pozostawić nieprzerobione 5 słupków, 5 słupków nakładanych na prawo, 5 słupków nakładanych na prawo w 5 pozostawionych jako nieprzerobione słupków, zaczynając od pierwszego pozostawionego,
7 słupków, oczko ścisłe zamykające (41 o.)
3 okr.
3 o.ł., 24 słupki,
10 podwójnych słupków nakładanych na prawo,
7 słupków, oczko ścisłe zamykające (41 o.)
4-7 okr.
3 o.ł., 24 słupki,
10 słupków nakładanych na prawo,
7 słupków, oczko ścisłe zamykające (41 o.)
8 okr.
3 o.ł., 24 słupki,
pozostawić nieprzerobione 5 słupków, 5 słupków nakładanych na prawo, 5 słupków nakładanych na prawo w 5 pozostawionych jako nieprzerobione słupków, zaczynając od pierwszego pozostawionego,
7 słupków, oczko ścisłe zamykające (41 o.)
9 okr.
3 o.ł., 24 słupki,
10 podwójnych słupków nakładanych na prawo,
7 słupków, oczko ścisłe zamykające (41 o.)
10-11 okr. 
3 o.ł., 24 słupki,
10 słupków nakładanych na prawo,
7 słupków, oczko ścisłe zamykające (41 o.)
12 okr.
3 o.ł., (2 słupki, 2 słupki złączyć słupkiem) - powtórzyć 6 razy,
(2 słupki nakładane na prawo, 2 słupki złączyć słupkiem nakładanym na prawo) - powtórzyć 2 razy, 2 słupki nakładane na prawo,
2 słupki złączyć słupkiem, 2 słupki, 2 słupki złączyć słupkiem, 1 słupek, oczko ścisłe zamykające (31 o.)
13 okr.
3 o.ł., (1 słupek, 2 słupki złączyć słupkiem) - powtórzyć 6 razy,
(1 słupek nakładany na prawo, 2 słupki złączyć słupkiem nakładanym na prawo) - powtórzyć 2 razy, 1 słupek nakładany na prawo,
2 słupki złączyć słupkiem, 1 słupek, 2 słupki złączyć słupkiem, 1 słupek, oczko ścisłe zamykające (21 o.)
14 okr.
1 o.ł., 2 słupki złączyć półsłupkiem - powtórzyć 6 razy,
2 słupki złączyć półsłupkiem nakładanym na prawo - powtórzyć 2 razy, półsłupek nakładany na prawo, 
2 słupki złączyć półsłupkiem - powtórzyć 2 razy (11 o.)
15 okr.
1 o.ł., 2 półsłupki złączyć półsłupkiem - powtórzyć 5 razy, 1 półsłupek, oczko ścisłe zamykające (6 o.)
Zakończyć zostawiając dłuższą nitkę na zaszycie dziury.


Zaszyć miejsce połączenia części na kciuka i palce.Lewa rękawiczka:
Ściągacz:

40 o.ł. połączyć w okrąg
1 okr. 3 o.ł., 39 słupków, oczko ścisłe zamykające (40 o.)
2 okr. 3 o.ł., (2 słupki nakładane na prawo, 2 słupki nakładane na lewo) - powtórzyć 9 razy, 2 słupki nakładane na prawo, słupek nakładany na lewo, oczko ścisłe zamykające, (40 o.)
3-14 okr. powtórzyć 2 okr.


Część na nadgarstek:

15 okr.
3 o.ł., 2 słupki, 2 słupki w następny słupek, (3 słupki, 2 słupki w następny słupek) - powtórzyć 9 razy, oczko ścisłe zamykające (50 o.)
16 okr.
3 o.ł., 12 słupków,
pozostawić nieprzerobione 5 słupków, 5 słupków nakładanych na prawo, 5 słupków nakładanych na prawo w 5 pozostawionych jako nieprzerobione słupków, zaczynając od pierwszego pozostawionego,
28 słupków, oczko ścisłe zamykające (50 o.)
17 okr.
3 o.ł., 12 słupków,
10 podwójnych słupków nakładanych na prawo,
28 słupków, oczko ścisłe zamykające (50 o.)
18-21 okr.
3 o.ł., 12 słupków,
10 słupków nakładanych na prawo, 
28 słupków, oczko ścisłe zamykające (50 o.)
22  okr.
3 o.ł., 12 słupków,
pozostawić nieprzerobione 5 słupków, 5 słupków nakładanych na prawo, 5 słupków nakładanych na prawo w 5 pozostawionych jako nieprzerobione słupków, zaczynając od pierwszego pozostawionego,
28 słupków, oczko ścisłe zamykające (50 o.)
23 okr.
3 o.ł., 12 słupków,
10 podwójnych słupków nakładanych na prawo,
28 słupków, oczko ścisłe zamykające (50 o.)
24 okr.
3 o.ł., 2 słupki w następny słupek, 8 słupków, 2 słupki w następny słupek,
10 słupków nakładanych na prawo,
(8 słupków, 2 słupki w następny słupek) - powtórzyć 3 razy, oczko ścisłe zamykające (55 o.)
25-26 okr.
3 o.ł., 14 słupków,
10 słupków nakładanych na prawo, 
31 słupków, oczko ścisłe zamykające (55 o.)


Kciuk:

27 okr.
3 o.ł., 9 słupków, zostawić nieprzerobione 37 kolejnych słupków, 9 słupków, oczko ścisłe zamykające (18 o.)
28-29 okr.
3 o.ł., słupek w każde oczko, oczko ścisłe zamykające (18 o.)
30 okr.
3 o.ł., (7 słupków, dwa słupki złączyć słupkiem) - powtórzyć dwa razy, oczko ścisłe zamykające (16 o.)
31 okr.
3 o.ł., słupek w każde oczko, oczko ścisłe zamykające (16 o.)
32 okr.
3 o.ł., 3 słupki, dwa słupki złączyć słupkiem, 6 słupków, dwa słupki złączyć słupkiem, 3 słupki, oczko ścisłe zamykające (14 o.)
33 okr.
1 o.ł., 2 słupki złączyć półsłupkiem, oczko ścisłe zamykające (7 o.)
Zakończyć zostawiając dłuższą nitkę na zaszycie dziury.


Część na palce:

Zaczynamy robić w pierwszym pozostawionym jako nieprzerobionym słupku
1 okr.
3 o.ł., 2 słupki w następny słupek, 5 słupków,
10 podwójnych słupków nakładanych na prawo,
(7 słupków, 2 słupki w następny słupek) - powtórzyć 3 razy, oczko ścisłe zamykające (41 o.)
2 okr.
3 o.ł., 7 słupków,
pozostawić nieprzerobione 5 słupków, 5 słupków nakładanych na prawo, 5 słupków nakładanych na prawo w 5 pozostawionych jako nieprzerobione słupków, zaczynając od pierwszego pozostawionego,
24 słupki, oczko ścisłe zamykające (41 o.)
3 okr.
3 o.ł., 7 słupków,
10 podwójnych słupków nakładanych na prawo,
24 słupki, oczko ścisłe zamykające (41 o.)
4-7 okr.
3 o.ł., 7 słupków,
10 słupków nakładanych na prawo,
24 słupki, oczko ścisłe zamykające (41 o.)
8 okr.
3 o.ł., 7 słupków,
pozostawić nieprzerobione 5 słupków,
5 słupków nakładanych na prawo, 5 słupków nakładanych na prawo w 5 pozostawionych jako nieprzerobione słupków, zaczynając od pierwszego pozostawionego,
24 słupki, oczko ścisłe zamykające (41 o.)
9 okr.
3 o.ł., 7 słupków,
10 podwójnych słupków nakładanych na prawo,
24 słupki, oczko ścisłe zamykające (41 o.)
10-11 okr. 
3 o.ł.,7 słupków,
10 słupków nakładanych na prawo,
24 słupki, oczko ścisłe zamykające (41 o.)
12 okr.
3 o.ł., 2 słupki złączyć słupkiem, 2 słupki, 2 słupki złączyć słupkiem, 1 słupek,
(2 słupki nakładane na prawo, 2 słupki złączyć słupkiem nakładanym na prawo) - powtórzyć 2 razy, 2 słupki nakładane na prawo,
(2 słupki, 2 słupki złączyć słupkiem) - powtórzyć 6 razy, oczko ścisłe zamykające (31 o.)
13 okr.
3 o.ł., 2 słupki złączyć słupkiem, 1 słupek, 2 słupki złączyć słupkiem, 1 słupek, oczko
(1 słupek nakładany na prawo, 2 słupki złączyć słupkiem nakładanym na prawo) - powtórzyć 2 razy, 1 słupek nakładany na prawo,
(1 słupek, 2 słupki złączyć słupkiem) - powtórzyć 6 razy, ścisłe zamykające (21 o.)
14 okr.
1 o.ł., 2 słupki złączyć półsłupkiem - powtórzyć 2 razy
2 słupki złączyć półsłupkiem nakładanym na prawo - powtórzyć 2 razy, półsłupek nakładany na prawo, 
2 słupki złączyć półsłupkiem - powtórzyć 6 razy, (11 o.)
15 okr.
1 o.ł., 2 półsłupki złączyć półsłupkiem - powtórzyć 5 razy, 1 półsłupek, oczko ścisłe zamykające (6 o.)
Zakończyć zostawiając dłuższą nitkę na zaszycie dziury.


Zaszyć miejsce połączenia części na kciuka i palce.Tutaj link do wersji pierwszej - bez warkocza.agus2003, dziękuję za pochwały. I już nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę Twoją wersję tych rękawiczek.
visana, ja nie powiedziałam, że kończyny wyszły źle, ale po prostu cieszyłam się, że Cię nie zniechęciły, bo potrzeba do nich wiele cierpliwości, ponieważ są małe. ;-)
Cieszę się, że podoba Ci się opis. Nie wiem jaką kurkę robiłaś, więc trudno mi powiedzieć jak zrobić do niej głowę.
Pozdrawiam.

6 komentarzy:

 1. Super!!! Okazuje się, że nie tylko na drutach można wydziergać takie piękne rękawiczki!!!! Pozdrawiam!!!
  P.S. Z opisu napewno skorzystam, dzieki!

  OdpowiedzUsuń
 2. Witaj Kasiu,masz fajnie opisane te rękawiczki ale chyba jeszcze nie dam sie na taką robótkę,a co do mojej żaby to faktycznie te kończyny wyszły jak wyszły, było ciężko je zrobic i robiłam wczoraj kurkę na szydełku ale tez chyba opis nie był kompletny bo kurka wyszła bez głowy i wkońcu dałam to co wyszło mojej córce jako ubranko na króliczka.Moze byś mi podpowiedziała jak zrobic taka głowę kurce ?to bym robiła jeszcze raz.:)pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 3. Super te rekawiczki,pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 4. Witaj Kasiu,dzięki za porade co do mojej robótki "Kurki",wypchałam ja watą i stała sama,tak ze bylo dobrze,juz ja wzięła pewna osóbka bo sie jej spodobała hihihi,a mnie sie chciało z niej śmiać.

  OdpowiedzUsuń
 5. Rękawiczki są świetne. Bardzo dziękuję za opis.

  OdpowiedzUsuń
 6. Nie umiem rozgryść jak się robi warkocz :(
  Pokaż proszę kiedyś w czwartkowych poradach jak zrobić warkocz z fotkami
  Prosze proszę proszę :)
  Pozdrawiam Ania

  OdpowiedzUsuń

Pamiętaj o podaniu swojego e-maila, gdy komentujesz anoninomo, lub napisz e-mail na kasiulkowe@gmail.com

Zobacz także:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...